Ingen framgång för Trunnerupsbo i avloppstvist

Trots att kommunalt avloppsnät planeras i Trunnerup måste fastighetsägare ändå byta ut sina förlegade avlopp - och i slutändan betala för båda delar. En husägare i området har tagit ärendet till mark- och miljödomstolen, som nu konstaterat att kommunens resonemang i huvudsak är korrekt.
Skurup • Publicerad 6 februari 2019
Foto: Mark Hanlon