Kraftigt höjda arvoden för politiker föreslås

Efter över ett års arbete har den tillsatta arbetsgruppen nu lämnat ett förslag som innebär att de förtroendevaldas årsarvoden ska öka med knappt 1,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 57,6 procent.
Skurup • Publicerad 26 maj 2012

Arbetsgruppen som har arbetat med de nya arvodesförslaget består av kommunfullmäktiges ordförande Sven Rosengren (FP), 1:e vice ordförande Ann-Helen Nilsson (C), 2:e vice ordförande Sylve Qvillberg (S) samt kommunstyrelsens ordförande, Niklas Sjöberg (M) och 2:e vice ordförande Pierre Esbjörnsson (S).

Enligt ett mail från kommunfullmäktiges ordförande, Sven Rosengren, till kommunstyrelsen har arbetet pågått i över ett års tid. Det står att utgångspunkten har varit att politiskt arbete ska avlönas på en nivå som kan anses vara skälig och rimlig.

Vidare beskrivs det att arbetet har varit omfattande med analys av gällande reglemente och Kommunallagens regler för ersättningar i samband med politiska uppdrag. Synpunkter från SKL, Sveriges kommuner och landsting, ska ha inhämtats i flera avseenden där olika tolkningar har kunnat göras.

Höjning med 17 procent

Det nya förslaget till arvoden för förtroendevalda har arbetats fram med utgångspunkt i riksdagsledamöters arvode, vilket är 57 000 kronor per månad det vill säga 684 000 kronor i årsarvode.

Kommunstyrelsens ordförande föreslås få ett årsarvode motsvarande en riksdagsledamots. Det innebär en höjning med 17 procent från det nuvarande årsarvodet som är 585 849 kronor.

Kommunfullmäktiges ordförande föreslås få ett arvode som motsvarar 24 procent av en heltidstjänst, vilket innebär 164 160 kronor. I dag är årsarvodet 88 207 kronor, så det innebär en höjning med 86 procent. 1:e och 2:e vice ordförande i fullmäktige föreslås få en årsarvodehöjning som motsvarar 85 procent.

Samtliga förtroendevalda politiker i beredningarna och nämnderna får höjningar av arvodena på mellan 13 och 367 procent. Respektive politikers arvode utgör en viss procent av en heltidstjänst. Politikernas uppdrag varierar mellan 1 och 100 procent av en heltidstjänst.

Kostar 4,3 miljoner

2011 uppgick det sammanlagda fasta årsarvodet inklusive arbetsgivaravgifter för förtroendevalda i Skurups kommun till drygt 2,7 miljoner kronor. Enligt det nya förslaget skulle kostnaden för 2012 bli knappt 4,3 miljoner kronor, en höjning på 57,6 procent.

Utöver de fasta årsarvodena tillkommer arvoden för exempelvis sammanträden och förlorad arbetsinkomst.

Sven Rosengren skriver i mailet att kostnadsberäkningen och de nya arvodesreglerna inte är ett enigt förslag från gruppen, utan att det överlämnas såsom underlag för fortsatt politisk behandling.

Taner Caliskan
Charlotte Hansson
Så här jobbar Ystads Allehanda med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.