Påtvingas sotning av kamin

Anders Björklund blev påtvingad sotning samt brandskyddskontroll trots att kaminen ifråga inte används.
Skurup • Publicerad 1 september 2016