Skurups kommun får bakläxa i byggärende

Trots att samtliga berörda grannar inte fått tillfälle att yttra sig valde kommunen ändå att bevilja bygglov för uppförande av ett plank på en tomt i centrala Skurup. Efter överklagande river nu länsstyrelsen upp beslutet och ger myndighetsnämnden bakläxa i ärendet.
Skurup • Publicerad 9 september 2016