Slottsföreningens pengar snart slut

Skurup Artikeln publicerades

Sedan flera år tillbaka går Svaneholms slott drygt 300 000 kronor back varje år. Såväl samlingarna som verksamheten är i farozonen och nu efterlyser hembygdsföreningen ett ökat engagemang från Skurupsborna och inte minst fler medlemmar.

– Vi har haft en kapital som vi kunnat ta avkastningen ifrån för att klara driften. Det är ju fel förstås, men vad gör en fattig förening när det kniper, säger Håkan Cerne, en av två heltidsanställda som Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening har anställda på Svaneholm.

De pengar föreningen kunnat utnyttja kommer från en mångmiljongåva som skänkts till museet. Nu börjar dock gåvan sina och nya lösningar måste till. Vid den här tidpunkten på året har slottet normalt stängt för musei- och utställningsverksamheten. I akt och mening att locka fler medlemmar till föreningen har därför Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening extra öppet den kommande söndagen.

– Gästgiveriet har ju öppet samtidigt, men vi gör vad man kan kalla en medlemsdrive nu på söndag när vi har extra öppet mellan klockan 11 och 16. Självklart vill jag att alla Skurupsbor ska bli medlemmar, men om bara tio glada och entusiastiska människor kommer hit och visar att de bryr sig så är det positivt, säger Håkan Cerne.

Under 2012 har föreningen fått projektstöd från Skurups kommun för att kunna ha en person anställd till om med februari. I övrigt får hembygdsföreningen inget stöd från stat eller kommun och ekonomin ser allt sämre ut för föreningen. Formellt ägs och drivs slottet av en andelsförening.

– Vi sitter på mycket kunskap. Vi har mycket arkivmaterial och väldigt fina samlingar från bygden. Svaneholm är inte bara ett slottsmuseum, utan också ett hembygdsmuseum i sin bästa bemärkelse. Det är professionellt skött, säger Håkan Cerne.

Svårt att lagra

Ekonomin gör att också att man börjar få ont om lagringsutrymme för samlingarna. Bekymret delas av fler museer, men mer pengar skulle bidra till samlingarna på ett säkrare sätt kan bevaras för framtiden.

Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening omsätter cirka 800 000 kronor årligen. Ett underskott på 300 000 kronor årligen är i det perspektivet ett allvarligt hot mot föreningens fortsatta existens. Föreningens ordförande Sven Rosengren (FP) konstaterar att en lösning måste till för att föreningen ska kunna överleva efter 2013.

– Verksamheten måste anpassas till de ekonomiska ramar som finns, men eftersom man också arrangerar svenska högtider av typen midsommar- och nationaldagsfirande tycker jag att de arrangemangen berättigar till ett bidrag från kommunen. Det har man fått tidigare, säger han.

Fler medlemmar

Rosengren konstaterar att medlemsbasen måste breddas och arrangemangen bli fler för att intäkterna ska öka. Här, menar han, behövs också ideella krafter som är beredda att rycka in i verksamheten.

I sammanhanget understryker Rosengren att hembygdsföreningen och andelsföreningen måste dra åt samma håll. I början av nästa år avser föreningarna att lämna förslag till hur framtiden för Svaneholms slott ska gestalta sig.