Barnrättsdag med Frida Green som överraskning

Barns rätt till lek, vila och fritid uppmärksammades när Tryde friskola hade en temadag med fokus på Barnkonventionens artikel 31.
Som grädde på moset överraskades eleverna med ett besök av artisten Frida Green.
Tomelilla • Publicerad 8 juni 2021
Foto: Jenni Dahlgren