Bullermätning ska göras på Ystadsvägen

Kommunen kommer att göra en bullermätning över den tunga trafiken på Ystadsvägen utmed Örupsgatan.
Detta efter att kommuninvånare sagt att de inte kan prata med varandra i trädgården.
Tomelilla • Publicerad 19 november 2021