Dålig återkoppling på orosanmälningar – och för lång utredningstid

Revisorerna har kollat närmare på hur bra samverkan man har runt skolan och socialtjänst när det handlar om barn som far illa eller riskerar att fara illa.
Betyget blir bra, dock ger man bakläxa till hanteringen av orosanmälningar och att utredningar tar för lång tid vilket bryter mot lagen.
Tomelilla • Publicerad 13 augusti 2022