Få klagomål på gräsklippning i sommar

Förra sommaren präglades av otaliga klagomål om kommunens dåliga skötsel av grönytor. I år har det varit tystare.
– All skötsel av bruksgräsmatta har lagts ut på entreprenad, förklarar driftchef Rasmus Simonsen.
Tomelilla • Publicerad 5 augusti 2020
Foto: Malin Edeborg