Förslag: Vackrare grönytor i byarna om kommunen själva sköter dem

Ingen sommar utan gnäll på högt och ovårdat gräs i kommunen. Men genom att ta tillbaka skötseln i kommunal regi tror förvaltningen att de gröna ytorna i byarna ska kunna förskönas avsevärt.
Därför föreslår de att avtalet med företaget som i dag sköter grönytorna inte förlängs.
Tomelilla • Publicerad 23 maj 2023
Foto: Henrik Ekblom Ystén