Går inte att hitta till skyddsrum på natten

Om man skulle behöva ta sig till Tomelilla skyddsrum skulle det visa sig lättare sagt än gjort. Åtminstone under nattetid.
Nu föreslås att belysning sätts upp mellan Ingenjörsgatan och Örupsgatan.
Tomelilla • Publicerad 7 augusti 2022
Foto: Annika Thunell