Missförhållanden inte tillräckligt allvarliga för IFO

De lex Sarahrapporter som medarbetare på Individ och familjeomsorg, IFO, lämnade in i slutet av förra året handlade om arbetssituationen och inte klienterna.Det hävdar avdelningschef Ann-Louise Castman och socialchef Madeleine Moberg.
Ann-Louise Castman,
Madeleine Moberg,
Tomelilla • Publicerad 14 december 2016