Ovanligt stort överskott -16

Tomelillas årsredovisning för 2016 ska snart godkännas av politikerna i fullmäktige. Det ekonomiska resultatet blev 18 miljoner före avsättningar - mer än 9 miljoner över budget.
Tomelilla • Publicerad 3 april 2017