Utomhuskonsert i Andrarum

Under en i övrigt tämligen konsertfri sommar ångar Jägmästarbostället i Andrarum på.
Inom det närmaste kommer det bjudas på underhållning till toner av såväl gitarr som fagott.
Andrarum • Publicerad 6 augusti 2020
Foto: Pressens Bild