Trelleborg

Grönsaksodlare slår larm

Vellinge Artikeln publicerades
Tre växtskyddsmedel blir snart förbjudna i Sverige, vilket kommer att försvåra arbetet för lökodlare Mattias Petersson .
Foto:Tomas Nyberg
Tre växtskyddsmedel blir snart förbjudna i Sverige, vilket kommer att försvåra arbetet för lökodlare Mattias Petersson .

När tre växtskyddsmedel på kort tid blir förbjudna i Sverige anser sig grönsaksodlare bli hårt drabbade. Mattias Petersson i Vellinge befarar nu att det inte kommer finnas någon lönsamhet för hans lökodling.

Sedan 1997 har Mattias Petersson odlat lök på Almhaga grönsaker utanför Håslöv. Det har totalt sett varit en verksamhet i medvind. I dag säljer han till ICA, Willys och Hemköp.

– Konsumenterna har blivit allt mer intresserade av svensktodlade grönsaker och vi märker att de köper mer och mer lök, säger han.

Utanför Håslöv odlar han 250 hektar av olika sorts lök. En del av jorden avsätts till ekologiskt odling, men det är problematiskt.

– Det är tre gånger så dyrt att odla ekologiskt och vissa år blir det väldigt begränsade skördar, säger han.

Det stora problemet är svampen, när angreppen blir för stora förstör den all lök. Att bekämpa med medel anser han därför är nödvändigt för en lönsam lökodling. Konsumenterna efterfrågar inte heller ekologisk lök i stor utsträckning.

– Vi ser dock en ökning av konsumtionen av ekologiskt odlat, men den är ändå låg, säger han.

Men nu stöter Mattias Petersson och hans kollegor snart på problem. Tre viktiga växtskyddsmedel kommer snart bli otillåtna. Medlet Stomp är ett av detta och medför oacceptabla risker för vattenlevande organismer, enligt Kemikalieinspektionens hemsida. Därför medges inte dispens.

– Detta kommer att påverka odlingen nästa år, helt klart. Det är svårt att veta vad som kommer att hända då, säger han.

Eva-Karin Hempel odlar lök precis intill Mattias Petersson. Hon är osäker på om det går att fortsätta produktionen. Sverige är nämligen enda EU-landet som får så strikta regler för växtskyddsmedel. Utländsktodlade grönsaker befaras nu ta över marknaden.

– Vi kan alltid odla något annat. Men jag tycker det är så fel att man slår undan benen för våra barn och barnbarn. Lökodling i Sverige är miljövänlig i dag, men vi får inte odla på lika villkor som resten av Europa, säger hon.

LRF Skåne uppmärksammar problemen på olika sätt. Ett problem är att det finns tre myndigheter att föra dialog med: Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Jordbruksverket.

– Det gör att ingen har en helhetssyn. Vi försöker nu att få med oss politikerna på riksnivå för att uppmärksamma dessa problem, säger Göran Kihlstrand, ansvarig för växtskyddsfrågor på LRF Skåne.