Annons
Nyheter

Bred kritikerfront mot finansskatten

Förslaget om en ny finansskatt har hamnat i en återvändsgränd och kan snart dödförklaras, slår Bankföreningens vd Hans Lindberg fast. Uttalandet görs efter en ny omgång hård kritik mot skatten från fackliga företrädare och Konkurrensverket. Remisstiden för förslaget går ut snart.(TT)
Publicerad 7 februari 2017

Remisstiden för förslaget går ut snart. Och striden om den föreslaga extra 15-procentiga arbetsgivaravgiften på finansiella tjänster har hårdnat.

Hans Lindberg bedömer att regeringen efter all kritik nu befinner sig i ett läge där förslaget snart måste dödförklaras.

””
Annons

Slår hårt

Lindberg, som företräder svenska banker, har från börjat hört till de hårdaste kritikerna. Han anser, med hänvisning till juridisk expertis, att förslaget strider mot EU:s regler om statsstöd. Han har även varnat för att skatten skulle radera ut 16 000 arbetstillfällen i finanssektorn och dessutom slår hårt mot förutsättningarna för banker att erbjuda en bra lokal service ute i landet.

””

Konkurrensverket trycker i ett remissyttrande särskilt på att det är viktigt att Sverige inte på egen hand inför en skatt på finansiella tjänster då det snedvrider konkurrensen för svenska banker gentemot andra banker inom EU:s inre marknad.

Under mandatperioden

Förslaget har tidigare gett upphov till larmrapporter från bland annat Stockholms handelskammare och Svenskt Näringsliv. Och i en debattartikel i Svenska Dagbladet vänder sig ordförandena för TCO, Finansförbundet och Facket för försäkring och finans mot att förslaget skulle innebära "mer än 50 procents ökning av arbetsgivaravgiften och därmed en ansenlig fördyrning av just personalkostnader".

Finansminister Magdalena Andersson (S) har inte satt ned foten kring skattens utformning. Men hon har när frågan har tagits upp klargjort att det kommer en proposition om någon form av bankskatt under mandatperioden.

Denna inställning bekräftas av finansmarknadsminister Per Bolund (MP) i en intervju med nyhetsbyrån Bloomberg, även om Bolund tillägger att det kommer att tas hänsyn till remisskritiken:

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons