Nyheter

Ökat solstöd kan räcka till färre

Billigare elcyklar, fler laddstolpar och mer bidrag till solceller på hustaket. Regeringen lägger ytterligare 2,8 miljarder kronor på miljö och klimat i budgetförslaget för 2018. Men solcellsbranschen är inte så förtjust som man skulle kunna tro - ett ökat stöd räcker till färre.(TT)
Publicerad 4 september 2017
””

Ett av de nya förslagen är en elfordonspremie som kostar staten 350 miljoner kronor årligen och som ska gynna köp av elcyklar och elmopeder.

””

I fjol såldes ungefär 45 000 elcyklar, ungefär sju procent av totala antalet sålda nya cyklar, 570 000. En rimlig nivå att nå skulle kunna vara 15 procent, alltså drygt dubbelt så många som i dag, en nivå som tyskarna har, enligt Klas Elm.

Rätt tänkt

Att bara ge en premie till elcyklar och inte vanliga cyklar är rätt tänkt, tycker han.

””

Exakt hur premien ska utformas återkommer regeringen till. Utgångspunkt är en premie på 25 procent för de vanligaste elfordonen, men max 10 000 kronor per fordon. Så för den som står i begrepp att köpa en elcykel, kan det löna sig att vänta tills premien är införd.

Vill minska stödet

Samtidigt är solcellsbranschen inte lika glad åt tillskottet från staten, på drygt 500 miljoner kronor nästa år och en höjd stödnivå.

””

På sikt vill branschorganisationen att stödet minskas och så småningom fasas ut helt.

””

En ny regering kan komma att dra i bromsen, med en ryckig efterfrågan som följd. Dessutom skickar det fel signaler att höja stöden i ett läge när priserna går ner och installationstakten går upp. Med en höjd stödnivå så räcker dessutom pengarna till färre sökande.

Billigt och roligt

Totalt finns nya pengar till klimat- och miljöarbetet på sammanlagt fem miljarder kronor i budgeten för 2018, men av dem har omkring 2,2 miljarder presenterats tidigare. Till exempel åtgärder för ett renare hav och fler laddstolpar. De ytterligare omkring 2,8 miljarder kronorna ska till stor del användas för att utöka redan pågående satsningar, som till exempel "klimatklivet" med stöd för lokala klimatinvesteringar.

Det får inte får vara ångestfylld att leva klimatsmart, enligt Isabella Lövin.

””

TT