Nyheter

Finland har lämnat recessionen

Finlands ekonomi har tagit sig ur en utdragen recession, med draghjälp från privat konsumtion och investeringar, enligt en prognos från landets centralbank.(TT)
Publicerad 13 december 2016

Finlands ekonomi har tagit sig ur en utdragen recession, med draghjälp från privat konsumtion och investeringar, enligt en prognos från landets centralbank.

Återhämtningen blir dock trög jämfört med tidigare konjunkturuppgångar och det övriga euroområdet, vilket hänger samman med strukturella problem i ekonomin och en åldrande befolkning.

Enligt bankens prognos blir tillväxten nästa år 1,3 procent följt av en tillväxt på 1,2 procent per år 2018 och 2019.

Sysselsättningen backas upp av ökad efterfrågan på arbete och koncentrationen av den ekonomiska tillväxten till de arbetsintensiva servicenäringarna och byggsektorn.

De offentliga finanserna stärks också av den förbättrade konjunkturen. Men samtidigt fortsätter pensionsutgifterna att öka snabbt och 2018 beräknas den offentliga skulden i förhållande till BNP nå upp till 70 procent.

TT