Nyheter

Frän kritik mot biståndsberäkning

Regeringens sätt att föra pengar mellan bistånd och asylmottagande gör det svårt att förutse hur mycket medel som återstår för biståndet.(TT)
Publicerad 1 september 2016

Regeringens sätt att föra pengar mellan bistånd och asylmottagande gör det svårt att förutse hur mycket medel som återstår för biståndet. "En otydlig budgetering och kortsiktiga budgetändringar i onödan gör det svårt att bedriva en långsiktig och förutsägbar biståndsverksamhet", skriver riksrevisor Ulf Bengtsson i ett pressmeddelande från Riksrevisionen.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se över modellen som används för prognos, budgetering och redovisning av asylkostnader som en del av biståndet.

Att modellen utgår från att alla kostnader för asylmottagandet uppstår det år den asylsökande kommer till Sverige är problematisk, enligt Riksrevisionen, eftersom kostnaden vanligtvis är utspridd över flera år och belastar flera budgetår.

TT