Nyheter

Här är landets mest sårbara kommuner

Fagersta. Det är Sveriges mest genuint ekonomiskt sårbara kommun enligt en rapport från Tillväxtverket, skriver Dagens Nyheter. Undersökningen pekar på möjliga varsel i globaliseringens tid och klassar kommunernas sårbarhet utifrån bland annat beroende av ett eller några stora privata arbetsgivare.(TT)
Publicerad 5 december 2016

Fagersta. Det är Sveriges mest genuint ekonomiskt sårbara kommun enligt en rapport från Tillväxtverket, skriver Dagens Nyheter.

Undersökningen pekar på möjliga varsel i globaliseringens tid och klassar kommunernas sårbarhet utifrån bland annat beroende av ett eller några stora privata arbetsgivare. Andra faktorer är vikande skatteunderlag, ökande arbetslöshet, hur stor andel av befolkningen som är i arbetsför ålder samt vilket företagsklimat som råder.

24 kommuner sätts i den värsta kategorin, "genuint särbara". Där följs Fagersta av Bengtsfors och Ljusnarsberg.

I rapporten från 2011 fanns 481 000 invånare i genuint sårbara kommuner, vilket i år minskat till 347 000. Det är en minskning från 5,1 till 3,5 procent av landets befolkning.

Största uppryckningen sedan 2011 står Trollhättan för, från plats 235 till plats 57. Därmed räknas inte Trollhättan som ens måttligt sårbar i år.

TT