Nyheter

FI: För tidigt att blåsa faran över

Det är för tidigt att blåsa faran över på bolånemarknaden, enligt FI-chefen Erik Thedéen. Men trots att han tycker hushållen lånar mycket jämfört med inkomsterna planeras inga nya åtgärder.(TT)
Publicerad 4 april 2018

Planen just nu är i stället att följa upp det nya amorteringskrav på högt belånade hushåll som FI införde i mars, enligt Erik Thedéen.

””

Psykologisk effekt

Enligt Thedéen kan de nya amorteringskraven ha haft en psykologisk effekt på marknaden redan innan det trädde i kraft. Fast det är inget som har gått att analysera i bolånerapporten.

Av rapporten framgår dock att belåningsgraden bland svenska hushåll, det vill säga bolånens storlek i förhållande till bostädernas värde, har sjunkit. En analys i rapporten visar även att bolånetaket som FI införde 2010 har dämpat skuldsättningen genom att hushåll som berörs lånar mindre och köper billigare bostäder.

Fast Thedéen varnar för att dra långtgående slutsatser av den lägre belåningsgraden.

””

FI varnar samtidigt i rapporten för att vissa banker verkar se genom fingrarna när det gäller riskerna för hushåll som köper in sig i högt belånade bostadsrättsföreningar. Det gäller särskilt nybildade föreningar i storstäderna.

””

Dialog med bankerna

FI kommer att ta upp frågan i dialog med bankerna. Målet är att diskutera en eventuell standardmodell för att styra upp hur föreningens skuld ska bedömas i kreditprövningar.

Thedéen hoppas samtidigt att hushållen själva får upp ögonen för riskerna med högt belånade föreningar och att det inte ska behövas någon särskild FI-reglering på detta område.

De nya aktörer som dykt upp på bolånemarknaden, med alternativa finansieringsmodeller och billiga lån, ser Thedéen än så länge som en marginell företeelse.

””

Att de agerar utanför bankregleringen behöver inte innebära en högre systemrisk, enligt FI-chefen.

””

TT