Nyheter

Inga katastrofer men problem i skogen

Inga stora katastrofer - men ändå oroande granbarkborrar, betesskador, svampangrepp och skogsbränder. Så sammanfattar Skogsstyrelsen de skador som drabbade skogen i fjol. De stora stormarna och skogbränderna uteblev i fjol.(TT)
Publicerad 13 april 2017

Inga stora katastrofer - men ändå oroande granbarkborrar, betesskador, svampangrepp och skogsbränder. Så sammanfattar Skogsstyrelsen de skador som drabbade skogen i fjol.

De stora stormarna och skogbränderna uteblev i fjol. Men fortfarande orsakade klövvilt problem i hela landet eftersom de betat av skog.

Ett annat känt problem är granbarkborren, som härjade värst i Medelpad, Ångermanland, Jämtland och norra Hälsingland. Skogsstyrelsen manar markägarna att bland annat få undan vindfälld skog så att angreppen inte sprider sig.

I fjol upptäcktes också svampsjukdomen Diplodia pinea på tallar norr om Arlanda. Sjukdomen gynnas sannolikt av klimatförändringen och om den sprider sig i Sverige kan det få allvarliga konsekvenser.

Torkan i södra Sverige orsakade många skogsbränder, men inga riktigt stora. Men på Gotland brann 130 hektar skog.

TT