Nyheter

Handelsbanken straffas på börsen

Handelsbankens rörelsevinst ökade under det fjärde kvartalet 2018. Trots det blir utdelningen oförändrad. Investerarna gör tummen ner. Bankens vd Anders Bouvin motiverar detta med att geopolitisk oro riskerar att spilla över till den finansiella marknaden.(TT)
Publicerad 6 februari 2019

Bankens vd Anders Bouvin motiverar detta med att geopolitisk oro riskerar att spilla över till den finansiella marknaden.

””

Vid klockan 10.40 har aktien tappat nästan fyra procent.

Rörelsevinsten blev högre än samma period föregående år och högre än väntat.

””

Intäkterna sjönk något under kvartalet, samtidigt som kostnaderna steg jämfört med samma period 2017.

Kontoren blir kvar

Bankens satsning på att utveckla det digitala erbjudandet har tyngt resultatet, men gett avkastning i form av hög kundnöjdhet, säger vd:n.

””

Möjligheten att träffa en rådgivare på ett fysiskt kontor tror han är avgörande för att upprätthålla marknadsandelen på den pressade bolånemarknaden.

TT: Kommer bolånemarginalerna att ligga kvar på samma nivå?

””

Långt till sommaren

I höstas meddelade Bouvin att han planerar att gå i pension efter sommaren. Någon ersättare har ännu inte presenterats.

””

Förra året delade banken ut 5:50 i ordinarie utdelning och 2:00 kronor i extra utdelning.

Styrelsen föreslår också att återköpsprogrammet om maximalt 120 miljoner aktier förlängs i ytterligare ett år.

Rättat: I en tidigare version angavs fel kvartal i ingressen. Tidigare fanns även en felaktig jämförelsesiffra för rörelsevinsten.

TT