Nyheter

Pandox stärker kassan

Hotellbolaget Pandox tar in en miljard kronor i en riktad nyemission, för att finansiera nya förvärv. Nyemissionen har tecknats av utvalda svenska och internationella investerare.(TT)
Publicerad 9 december 2016

Hotellbolaget Pandox tar in en miljard kronor i en riktad nyemission, för att finansiera nya förvärv. Nyemissionen har tecknats av utvalda svenska och internationella investerare.

"Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

7,5 miljoner B-aktier har emitterats till teckningskursen 135 kronor.

TT