Nyheter

Råder till gräns för mynt i butiker

Branschorganisationen Svensk Handel råder sina medlemmar att vid behov sätta gränser för hur många mynt kunderna ska få betala med i butik. Rekommendationen är att butikerna sätter gränsen vid 25 mynt.(TT)
Publicerad 12 oktober 2016

Svensk Handel har tagit fram råden efter förfrågning från medlemsföretag där framför allt dagligvaruhandeln på vissa håll fått ta emot mycket mynt och känner ett behov av att få en gräns att hänvisa till. Orsaken till den ökade hanteringen är den pågående övergången till nya mynt.

””

Råden är just råd och inte någon regel som alla måste följa. Och Bengt Nilervall tror att handlarna kommer att hänvisa till gränsen bara när det verkligen behövs.

””

TT