Annons
Nyheter

Massiv kritik mot regeringens finansskatt

Skatteverket säger nej till förslaget från regeringens utredare om skatt på finansiell verksamhet, eller bankskatt som finansministern brukar kalla den. Kritiken mot förslaget är bred från remissinstanserna.(TT)
Publicerad 13 februari 2017
””

Finansminister Magdalena Andersson har flera gånger gjort klart att Socialdemokraterna gick till val 2014 på att införa en bankskatt och att det är ett vallöfte som regeringen har ambitionen att leva upp till före valet 2018.

Har stora brister

Annons

Redan när utredningen presenterade sitt förslag i höstas framgick det att Skatteverket inte stödde förslaget. Det var tydligt i det särskilda yttrande som verkets expert i utredningen lämnade.

Skatten, som enligt förslaget skulle bestå i en extra löneavgift om 15 procent på anställda i företag som arbetar med finansiella tjänster, var enligt Skatteverket mycket komplicerad, tidsödande och betungande för både de som ska betala skatten och Skatteverket. På grund av bristerna kan den bli oproportionerlig och riskerar därmed att "undergräva skattens legitimitet", skrev verkets expert.

Kritik upprepas

I det remissvar till utredningen som verket nu har lämnat till finansdepartementet upprepas denna kritik.

Skatteverket noterar att över 300 000 företag skulle kunna omfattas av skatten, inte bara de cirka 10 700 som finns i finansiell sektor.

Bankföreningen och storbankerna driver sedan länge på för att stoppa skatten. De får stöd av, bland andra, Volvo, SKF och Avanza, Konkurrensverket, Sparbankernas riksförbund, Advokatsamfundet och Tjänstepensionsförbundet. Facken inom finanssektorn motsätter sig också skatteförslaget.

Av de cirka 25 remissinstanser som hittills har lämnat in sina svar är det bara två som uttryckligen säger att de tillstyrker förslaget. Det är LO och Pensionärernas riksorganisation.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons