Nyheter

Småföretag struntar allt mer i miljön

Sveriges småföretag bryr sig allt mindre miljön när inköp ska göras till företaget. För första gången under sex års tid pekar utvecklingen nedåt enligt Vismas affärsbarometer.(TT)
Publicerad 10 december 2016

Enkätundersökningen som besvarats av 1 999 små och medelstora företag visar att mindre hälften, 49 procent, nu tar hänsyn till miljön. Det är en tillbakagång med tre procentenheter jämfört med i våras.

””

Henrik Salwén menar också miljöhänsyn också handlar om en prisfråga. 42 procent uppger i undersökningen att de skulle öka sin miljöhänsyn om priset på miljöprodukter var lägre.

Utvecklingen följer också samma mönster när gäller privata inköp. Där uppger 63 procent att de tar hänsyn till miljön, även det en minskning med ett par procentenheter.

””

TT