Nyheter

Stort brittiskt lönegap mellan könen

Kvinnor tjänar i genomsnitt nästan tio procent mindre än män på den brittiska arbetsmarknaden, visar en ny statlig brittisk kartläggning. Stora svenska arbetsgivare i Storbritannien är inget undantag.(TT)
Publicerad 9 april 2018

Under hot om böter har drygt 10 000 arbetsgivare i Storbritannien pressats att redovisa löneskillnader mellan anställda kvinnor och män. I den privata sektorn är lönegapet mellan könen 8,1 procent om man utgår från medianlön. I den offentliga sektorn är gapet 14 procent.

De största lönegapen mellan könen redovisas av storbanken HSBC och flygbolaget Virgin Atlantic, som i snitt betalar 59 respektive 58 procent högre lön per timme till anställda män än till anställda kvinnor.

Förklaras av kraftig tillväxt

Men svenska företag verksamma i Storbritannien redovisar i flera fall också markanta klyftor mellan mäns och kvinnors löner. Bland dem som sticker ut mest finns Handelsbanken, med över 200 bankkontor i Storbritannien. Hos Handelsbanken i Storbritannien ligger medeltimlönen för kvinnor 37,5 procent lägre än för männen. Utgår man från könens medianlön är skillnaden 42,9 procent.

Handelsbanken anser dock inte att banken bedriver någon ojämlik lönepolitik gentemot anställda, vare sig i Storbritannien eller i Sverige. Män och kvinnor anställda i banken får samma lön för lika arbete, utifrån befattning, kompetens och erfarenhet, enligt presschefen Johan Wallqvist.

Att det ändå ser ut som det gör i Storbritannien hänger ihop med Handelsbankens kraftiga tillväxt i landet, som enligt Wallqvist möjliggjorts av att banken anställt erfarna personer i den mansdominerade brittiska bank- och finanssektorn.

””

Det räcker inte

Sedan 2013 har andelen kvinnliga chefer i Handelsbanken i Storbritannien ökat med 50 procent och i ledningen för banken är det numera lika många kvinnor som män, enligt Mikael Sörensen, vd för Handelsbanken UK. Han tillägger samtidigt att detta inte räcker.

"Vi behöver fler kvinnor i ledande befattningar och fortsätter att fokusera på jämlikhet och diversifiering på alla våra arbetsplatser. Det är det enda rätta att göra, dessutom genererar det fler bra affärer", skriver han i en kommentar till TT.

Inom hela den brittiska finans- och försäkringssektorn ligger lönegapet mellan könen i snitt på 22,2 procent. En ännu värre sektor är byggbranschen, där män i snitt tjänar nästan 25 procent mer än kvinnorna per timme.

Skanskas dotterbolag Skanska UK ligger i linje med detta, med ett lönegap i snitt på 27,2 procent.

Fler män på chefspositioner

Skanskas presschef Edvard Lind säger till TT att det handlar om att byggbranschen traditionellt har en kraftig manlig dominans, vilket har gett fler män på chefspositioner.

””

Lind tillägger att det dels handlar om att säkra att anställda får lika lön för lika arbete, men samtidigt också öka mångfalden. Skanska försöker främja mångfalden bland de anställda genom att få kvinnor intresserade av byggbranschen redan under sin utbildning samtidigt som alla chefer i koncernen har så kallade mångfaldsmål som gäller för verksamheten.

TT