Annons
Nyheter

Höjda marginaler ger rekordvinst

Ökad lönsamhet, rekordvinst och rekordutdelning till ägarna. - Jag är mycket nöjd med det här resultatet, säger Swedbanks vd Birgitte Bonnesen. Bolånetagarna får betala med högre marginaler. Bankkoncernen Swedbank redovisar en rörelsevinst på 5 141 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2016.(TT)
Publicerad 2 februari 2017

Bankkoncernen Swedbank redovisar en rörelsevinst på 5 141 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2016. Det låg i linje med bedömarnas prognoser och kan jämföras med vinsten på 4 800 miljoner kronor motsvarande period 2015.

Precis som de andra storbankerna tjänar de mer på kunderna:

””
Annons

Höjd utdelning

Hon pekar på att myndigheternas höjda kapitalkrav leder till att banken höjt marginalerna. Konkurrensen om bolånetagarna är fortsatt tuff, enligt henne.

Att bankens lönsamhet ändå ökat kraftigt, från en avkastning på 13,5 till 15,8 procent på det egna kapitalet, hänger också ihop med att volymerna på utlåningen ökat, enligt Bonnesen.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 13:20 kronor per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 10:70 kronor per aktie.

””

FI i hälarna

Banken har Finansinspektionen (FI) i hälarna i spåren av den uppmärksammade Panamaläckan i fjol. Även den förra ledningens intressekonflikter har synats ordentligt i sömmarna av myndigheten. Men Bonnesen har inga nyheter att avslöja. Skrivelser har gått mellan FI och banken och det börjar dra ihop sig till ett beslut som kan rendera i stora böter.

””

I stället vill hon lyfta fram bankens interna arbete:

"Inför 2016 var tre av våra högsta prioriteringar att förbättra kundvärdet, öka effektiviteten och stärka medarbetarengagemanget. När jag summerar året kan jag med stolthet konstatera att vi tagit kliv framåt inom alla dessa områden", skriver Birgitte Bonnesen i rapporten.

Räntenettot steg till 6 247 miljoner kronor, från 5 759 miljoner kronor. Provisionsnettot ökade till 3 055 miljoner kronor, från 2 877 miljoner kronor, som en effekt av den ökade aktiviteten på finansmarknaderna mot slutet av året.

Kreditförlusterna ökade till 593 miljoner kronor, från 399 miljoner kronor.

Annons

TT

Annons
Annons
Annons
Annons