Nyheter

Tillväxt i eurozonen

BNP-tillväxten i hela eurozonen var 0,8 procent i årstakt under tredje kvartalet, enligt preliminära siffror. Det var en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med kvartalet innan.(TT)
Publicerad 14 november 2014

TT