Nyheter

Tjänstesektorn går starkt

Orderläget inom tjänsteindustrin har förbättrats. Inköpschefsindex steg till 57,7 i oktober från 55,6 i september, enligt Swedbank och Silf. Indexet mäter temperaturen i tjänstesektorn och en siffra över 50 tyder på tillväxt.(TT)
Publicerad 5 november 2014

Orderläget inom tjänsteindustrin har förbättrats. Inköpschefsindex för sektorn steg till 57,7 i oktober, från 55,6 i september, enligt Swedbank och Silf. Indexet mäter temperaturen i tjänstesektorn och en siffra över 50 anses tyda på tillväxt.

TT