Nyheter

Tjeckien i täten bland tillväxtländerna

I det nedtryckta ränteläget i västvärlden satsas rekordbelopp i tillväxtländer. En ny stjärna i klassen är Tjeckien, rapporterar Financial Times med hänvisning till en Deutsche Bank-analys.(TT)
Publicerad 4 september 2017

Utlandsinvesteringarna i de 18 tillväxtländer som Deutsche Bank följer har lyft med 80 miljarder dollar hittills i år och ligger nu på rekordnivån 780 miljarder dollar (cirka 6 200 miljarder kronor).

Ett av länderna som sticker ut är Tjeckien, vars tillväxt i årstakt lyfte till 4,7 procent under andra kvartalet. De goda utsikterna för landets ekonomi gör statsobligationer från Prag attraktiva för utländska investerare och andelen utlandsinvesteringar har lyft till 46 procent hittills i år. Det är en ökning med 14 procentenheter sedan årsskiftet, enligt Financial Times.

Trenden i grannländerna Polen och Ungern går i motsatt riktning, med kraftiga utflöden av kapital ur länderna.

En annan raket bland tillväxtländerna är Peru, där andelen utlandsinvesteringar ökat 8 procentenheter till 46 procent.

Det kraftigaste lyftet påträffas dock i Egypten, vars andel utlandsinvesteringar rusat uppåt från 1 till 21 procent.

I dollar räknat är dock Brasilien och Mexiko i topp när det gäller utlandsinvesteringar, med totalt 131 miljarder respektive 119 miljarder dollar.

TT