Nyheter

Konstnärsnämnden gav bidrag till bekanta

Ledamöter i Konstnärsnämnden har delat ut 2,3 miljoner kronor i statliga bidrag och stipendier till musikkonstnärer som de har personliga kopplingar till, rapporterar Kaliber i Sveriges Radio P1.(TT)
Publicerad 4 september 2017

I ett av fallen har en ledamot och musiker beviljat arbetsstipendium till en musikkonstnär som personen själv har spelat och turnerat tillsammans med. Granskningen pekar ut flera liknande situationer.

Enligt experter borde ledamöterna ha anmält jäv och därmed inte deltagit i besluten. Men några sådana krav ställs inte i Konstnärsnämndens policy.

””
””

Ser över policyn

Konstnärsnämnden säger nu att de ska se över sin policy.

Jan Granvik, Musikerförbundets ordförande, välkomnar översynen:

””

Brett kontaktnät

Musikbranschen är liten och om man är på den nivån att man själv kan bedöma vilka som kan få stipendier ligger det i sakens natur att man också har ett brett kontaktnät, framhåller Jan Granvik.

””

Sveriges författarfond, som delar ut arbetsstipendier till författare, har ett annat förfarande. Där anmäler ledamöterna jäv och den som känner en sökande är varken med i beredningen eller i beslutsfattandet.

TT