Nyheter

Ny tv-avgift går ej att smita från

Från nästa år blir det omöjligt att strunta i tv-licensen. Den nya individuella avgiften på 1 300 kronor ska tas ut via skattesedeln. Avgiften ska betalas av alla som fyllt 18 år och har en beskattningsbar inkomst på över 13 600 kronor i månaden. För de som tjänar mindre blir avgiften reducerad.(TT)
Publicerad 12 april 2018

Avgiften ska betalas av alla som fyllt 18 år och har en beskattningsbar inkomst på över 13 600 kronor i månaden. För de som tjänar mindre blir avgiften reducerad.

””

Enligt regeringen blir avgiften betydligt lägre än i dag för arbetslösa eller pensionärer med mycket låg inkomst. Studenter och andra utan beskattningsbar inkomst slipper betala helt.

Ensamboende vinnare

Mest tjänar personer som bor ensamma. De måste i dag betala nästan den dubbla summan på 2 400 kronor som tas ut för hushåll med tv-mottagare. Å andra sidan kommer det inte längre att gå att strunta i tv-licensen, eftersom alla måste betala vi skattsedeln.

””

Bah Kuhnke pekar också på att det nya systemet blir mycket enklare. Inga fakturor från Radiotjänst behöver skickas ut och betalas. Obetald tv-avgift är i dag den vanligaste orsaken till att obetalda skulder hamnar hos Kronofogden.

Majoritet finns

Regeringens förslag skickas nu på remiss till Lagrådet innan det hamnar i riksdagen. Där finns med stor sannolikhet redan ett majoritetsstöd för förslaget, eftersom det bygger på public servicekommitténs förslag från i höstas. Där var partierna eniga.

Det nya systemet beräknas ge public servicebolagen, SVT, SR och UR, ungefär lika mycket pengar som i dag.

För att politiker inte ska försöka styra programinnehållet föreslås att pengarna hålls åtskilda i statsbudgeten och att bolagens sändningstillstånd blir åtta år i stället för dagens sex.

Under tillståndsperioden ska politikerna inte kunna ändra public serviceavgiften.

Regeringen föreslår dock, till skillnad från public servicekommittén, att det första sändningstillståndet som ges inom det nya systemet år 2020 ska vara i tio år.

TT