Nyheter

Skolbibliotek gör barn källkritiska

Ett välfungerande skolbibliotek som är bemannat kan bidra väsentligt till elevers lärande, skriver Erik Fichtelius, nationell samordnare för biblioteksstrategi, på Dagens Nyheters debattsida.(TT)
Publicerad 5 april 2017

Ett välfungerande skolbibliotek som är bemannat kan bidra väsentligt till elevers lärande, skriver Erik Fichtelius, nationell samordnare för biblioteksstrategi, på Dagens Nyheters debattsida.

Som en del i utredningsarbetet har Cecilia Gärdén vid Bibliotekshögskolan i Borås sammanställt aktuell forskning kring skolbibliotek och studierna verkar peka i samma riktning: Goda testresultat och prestationer kan knytas till skolbiblioteken, förutsatt att det finns ett brett utbud och utbildad personal.

i Sverige finns det få undersökningar om skolbibliotekens effekter, men en rapport från Linköping, där kommunen rustar upp några grundskolebibliotek i taget, indikerar att biblioteken spelar roll för elevernas resultat.

Elever i de skolor i Linköping som hade så kallade fokusbibliotek, som bemannats med fackutbildade bibliotekarier, presterade betydligt bättre i frågor som rör källkritik på de nationella proven i samhällskunskap i årskurs sex.

Trots att skolbiblioteken är obligatoriska enligt lagen, saknas de i många skolor.

TT