Nyheter

Snoddas tillbaka på torget i Bollnäs

Det tog nio år att få Brotorget i Bollnäs återuppbyggt och upprustat. Nu har Bollnäsborna fått ett torg igen. Och Snoddas är tillbaka. Under lördagen invigdes det nygamla Brotorget i centrala Bollnäs med musik, dansuppvisning, trollkarl och högtidliga tal.(TT)
Publicerad 10 september 2016

Under lördagen invigdes det nygamla Brotorget i centrala Bollnäs med musik, dansuppvisning, trollkarl och högtidliga tal. Efter att kommunen 2007 sålde torget till ett privat företag har turerna varit otaliga kring vad som ska ske med torget som står mitt i stadens centrum och hur det egentligen ska se ut.

””

Ångrade köpet

Det privata företaget ångrade senare köpet och de vidlyftiga planerna på att bygga en tvåvånings galleria mitt på torget, skrinlades. Kommunen kände sig nödgad att köpa tillbaka torget. Platsen skulle i stället få förbli ett torg, men det skulle gå några år, inklusive tidsödande överklaganden och upphandlingar, att få ny fason på utformningen.

Under åren har torget stått tomt och övergivet med uppbruten stenläggning. Reliefen på bygdens store son, Gösta Snoddas Nordgren, togs bort. I folkmun kallades torget ett tag för "Öknen" och någon skämtare placerade ut en kamel och pyramid, som en slags variant på rondellhund, som protest eller möjligen utsmyckning.

Snoddas har återvänt

Det nya torget har fått en permanent scen, utsmyckningar, en lekhörna och nya serveringar. Installationer som ska vara inspirerade av traktens hantverk och traditioner.

””

Med invigningen har också Snoddas relief, som nu ska placeras på en av väggarna utmed torget, återvänt efter att ha valsat runt på olika platser i kommunen.

””

TT