Nyheter

Abortvård ska med i patientregister

Var tredje svensk kvinna kommer någon gång i livet genomgå en abort. Men då personuppgifter inte får registreras vid den så vanliga behandlingen, går sjukvården och forskarvärlden miste om möjligheter att förbättra abortvården. Nu ska det bli ändring på det.(TT)
Publicerad 3 september 2016

För att kunna följa hälsoutvecklingen bland svenskarna och förbättra vården och det förebyggande hälsoarbetet finns Socialstyrelsens patientregister. Där samlas till exempel information om alla avslutade vårdtillfällen i sluten vård och besök hos läkare inom den öppna vården som inte är primärvård. Men just abortvården har varit undantaget detta, personuppgifter har i dessa fall inte fått registreras. Från och med första oktober blir det dock ändring på det, meddelar nu regeringen.

Stigma bort

””

Men förutom att kunna förbättra abortvården ser Wikström en annan fördel - att få bort stigmatiseringen kring aborter.

””

Aldrig läckt

TT: Ett argument för det här undantaget har varit att skydda den fria aborträtten och att kvinnan ska kunna göra en abort utan att känna sig orolig för att få sitt personnummer registrerat, hur ser du på det?

””
””

TT