Nyheter

Anställda på myndigheter trakasseras

Nästan hälften av de anställda på Migrationsverket har utsatts för otillåtna försök att påverka deras arbete. För Sveriges domstolar är siffran 37 procent. Det handlar främst om trakasserier, enligt en kartläggning bland myndigheter som Brå genomfört.(TT)
Publicerad 8 september 2016

Anita Kihlström Svensson, säkerhetschef vid Domstolsverket, ser allvarligt på resultatet i rapporten från Brottsförebyggande rådet (Brå).

””

Ökad utsatthet

Utsattheten har ökat men inte påverkan på medarbetarna, som att den utsatta exempelvis sjukskriver sig eller byter jobb, säger Anita Kihlström Svensson.

””

På Migrationsverket beror utsattheten till stor del på att myndighetens beslut i många fall är livsavgörande, enligt säkerhetschef Monica Karum Bergvall.

"Samtidigt kan vi inte acceptera att våra anställda hotas eller trakasseras", skriver hon i en kommentar.

Trakasserier vanligast

På Migrationsverket deltog 3 000 anställda i enkäten. Vanligast var att bli utsatt för trakasserier (43 procent), därefter hot (16 procent) följt av skadegörelse (7 procent). Försöken att påverka har oftast sin grund i desperation och psykisk ohälsa bland de sökande, enligt rapporten.

Vid Sveriges domstolar deltog 3 535 anställda. 35 procent hade utsatts för trakasserier, 8 procent för hot, 1 procent för skadegörelse.

Inom Polismyndigheten svarade 36 procent att de utsatts för otillåten påverkan i någon form, medan siffran var 43 procent för Åklagarmyndigheten.

TT