Annons
Nyheter

Bakslag för kritiker av Nobel Center

Till och med kungen har klagat. Men länsstyrelsen i Stockholm tycker inte att detaljplanen för planerade Nobel Center på Blasieholmen är något att orda om och avslår alla överklaganden.(TT)
Publicerad 8 februari 2017

Placeringen av ett Nobelcenter på Blasieholmen, mitt emot slottet i centrala Stockholm, har väckt protester och lett till överklaganden av detaljplanen. Kritiken gäller såväl placeringen av den stora byggnaden samt det faktum att det skyddsklassade gamla Tullhuset måste rivas för att ge plats åt det nya.

Men nu meddelar länsstyrelsen att man avslår överklagandena.

Annons

"Beslutet innebär att detaljplanen fastställs", skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Åsikter och klagorätt

"Arbetsgruppen stoppa Nobelbygget på Blasieholmen" var snabba med att meddela att de tänker överklaga länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.

"Det planerade Nobel Center förstör Blasieholmen och den gamla stenstadens skönhet genom sin storlek, lådform och metallfasad. Det är märkligt att Nobelstiftelsen lånar sig till detta", säger gruppens generalsekreterare Björn Tarras-Wahlberg i ett skriftligt uttalande.

””

Detta framgår också av länsstyrelsens beslut. Bara så kallade sakägare - fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare och liknande, som finns "inom planområdet" eller som "direkt gränsar till planområdet" har klagorätt när det gäller detaljplaner.

Eller som Susanne Lindh uttrycker det:

””

Av alla klagande är det därför bara två grannfastigheter samt Nationalmuseum, företrätt av Statens fastighetsverk, som faktiskt har klagorätt i juridisk mening. Men dessa tre parters kritik mot en ny granne utgör inte tillräckliga skäl för att upphäva detaljplanen för Nobel Center, enligt länsstyrelsen.

Klart tidigast 2020

Susanne Lindh känner sig lättad över länsstyrelsens beslut men säger också att det var väntat.

””

Hennes förhoppning är att det första spadtaget kan tas om ett år - oavsett om länsstyrelsens beslut överklagas eller inte. Därmed skulle Nobel Center stå klart tidigast år 2020.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons