Nyheter

Världen påverkades av bilden på Alan

Den lille pojken låg drunknad på en strand efter att ha försökt fly över Medelhavet från krigets Syrien. I dag har det gått ett år sedan bilden på treårige Alan Kurdi togs - ett foto som fick opinionen att svänga och insamlingar att slå rekord.(TT)
Publicerad 2 september 2016
””

Radiohjälpen hade dagen innan bilden togs dragit i gång sin insamling för människor på flykt och SVT hade en stor satsning på samma tema den 2 september förra året, vilket så klart påverkade viljan att ge. Men Per Byman tror att själva bilden hade stor betydelse för engagemanget, som ledde till att fyra miljoner kronor samlades in till organisationen under en och samma dag, då för ett år sedan.

””

Familjen drunknade

Samma mönster sågs även hos andra hjälporganisationer. Flera av dem vittnade om att de inte sett något liknande engagemang sedan tsunamikatastrofen 2004.

Alan Kurdi var på flykt från krigets Syrien tillsammans med sin mamma, pappa och bror. På Medelhavet tog resan slut för tre av dem, när flyktingbåten sjönk - pappan Abdullah Kurdi var den enda som överlevde. Alan Kurdi sköljdes upp på en strand vid turkiska Bodrum, där han hittades av polismannen Mehmet Çıplak.

””

Händelsen när han fann och bar bort Alan Kurdi fångades av en AP-fotograf, och bilderna spreds sedan snabbt över hela världen och fick många att förfasas.

Svängande opinion

Och inte bara viljan att ge påverkades. En Sifomätning som gjordes på uppdrag av Svenska Dagbladet visade att svenskarnas syn på flyktingmottagandet förändrades i samband med bilden. Veckan innan den spreds tyckte 17 procent att lagar och regler bör ändras så att vi tar emot fler flyktingar, en siffra som ökade till 25 procent efter spridningen. De som ville ta emot färre minskade från 34 till 29 procent i samma mätning.

Två månader senare hade det dock börjat svänga igen. I en SvD-/Sifo-undersökning svarade då 41 procent att färre flyktingar borde få uppehållstillstånd i Sverige.

Liknande effekter har forskare vid Göteborgs universitet kunnat se. I en panelstudie där man mätt hur pass villiga människor är att ta emot flyktingar, kunde man se att viljan, på en skala från 0 till 1, ökade från 0,5 i maj till 0,6 när bilden börjat spridas. "En enorm ökning", kallar Jacob Sohlberg, forskare i politisk psykologi vid universitetets statsvetenskapliga institution, detta.

””

"Avtrubbade"

Man gjorde också ett experiment som kunde visa att just bilden hade en signifikant inverkan på deltagarnas inställning.

””

Enligt Per Byman höll effekten av bilden, i form av en debattstämning mer positiv till flyktingmottagandet, i sig i ett par månader ungefär. I dag tror han att vi är mer avtrubbade inför liknande händelser.

””

TT