Nyheter

Blomdoft kan skifta mellan olika platser

Blommor inom samma art kan dofta olika beroende på var de växer. Det visar en svenskledd studie, som dessutom har upptäckt att småfjärilar ibland bara känner igen blommor från sin egen dalgång.(TT)
Publicerad 12 februari 2019

Magne Friberg, docent vid biologiska institutionen på Lunds universitet, har undersökt hur blommor ur stenbräckesläktet Lithophragma doftar på olika platser, närmare bestämt 94 olika dalgångar i västra USA, och hur småfjärilar ur släktet Greya använder doften för att hitta dem.

Slutsatsen är att blommorna kan dofta tallskog i en dal, tuggummi i en annan och klassisk parfym i en tredje, och att småfjärilarna inte känner igen blomdofter från andra platser än sin egen.

””

Blommornas gener

Till en början trodde forskarna att skillnaden kunde bero på jordmånen, som jordens näringsinnehåll eller fuktighet. Men när han och kollegorna samlade in frön från olika blompopulationer och planterade dem i ett gemensamt växthus kom de fram till att dofterna är förutbestämda av blommornas gener.

Magne Friberg har inget svar på varför blommorna doftar olika, men säger att doften kan utvecklas olika beroende på vilka andra konkurrerande blomarter som finns på platsen, och vilka skadeinsekter som blommor försöker hålla borta.

””

Olika tider på dygnet

Nästa steg i forskningen är att ta reda på vilka andra blommor som doftar olika på olika platser. Hittills pekar resultaten på att vissa arter doftar likadant var de än växer, samtidigt som andra arter har liknande variationer som inom Lithophragmasläktet. Friberg och forskare vid Uppsala universitet har även upptäckt att vissa arter, som orkidéarten brudsporre, släpper ut sina doftämnen vid olika tidpunkter beroende på om de växer på Öland eller i Trondheim i Norge.

””

TT