Nyheter

Dådet: Så pratar du med ditt barn

Attacken i Stockholms city kan väcka både oro och frågor hos barn. Svara så enkelt och konkret som möjligt på det barnet frågar om, och undvik att lägga din egen rädsla på barnet, är barnpsykologens råd. - De allra minsta barnen kan man försöka skydda.(TT)
Publicerad 8 april 2017
””

Förmedla lugn och trygghet, men utgå inte för att barnet är oroligt utan börja med att ta reda på vad barnet vet om händelsen och vilka tankar och frågor barnet har.

Balansgång

””

Det är viktigt att inte skrämma barnet genom att ge mer information än vad han eller hon är mogen för eller frågar efter. Som vuxen ska man också vara varsam med att lufta för mycket av sin egen rädsla.

””

Ovanligt

Var tydlig med att händelser som denna är extremt ovanliga och att många jobbar med att reda ut brottet och ta hand om dem som är drabbade.

””

TT