Nyheter

Kinnunen vill ta hovrättsdom till HD

Martin Kinnunen (SD) vill överklaga hovrättens villkorliga dom och böter för bokföringsbrott i SD-bolaget Samtid & Framtid. Han nöjer sig inte med att domstolen låter honom behålla riksdagsplatsen.(TT)
Publicerad 6 december 2016

Svea hovrätt anser att Kinnunen inte tog sitt ansvar som ende styrelseledamot i partiets mediebolag Samtid & Framtid. Han borde, efter att ha fått frågor om bokföringen, ha kontrollerat att den under 2013 sköttes som den skulle av den konsult som hade fått i uppdrag att göra det.

Hovrätten anser att Kinnunen var oaktsam.

Rätten hänvisar till en e-postväxling som Kinnunen hade med partiets då nye ekonomi- och kanslichef som ställde frågor om bokföringen i bolaget. Frågorna borde ha fått Kinnunen att agera.

Nya avslöjanden

E-postväxlingen avslöjades av Expressen i samband med rättegången i tingsrätten tidigare i år, där Kinnunen var åtalad för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Men han friades och åklagaren valde att överklaga den del av domen som gällde bokföringsbrott, med e-postväxlingen som ny bevisning.

””

Han anser att hovrätten har gjort en "extremt strikt" bedömning och att den har lagt alldeles för stor vikt vid enstaka ord i mejlkonversationen. Kinnunen säger att han vill få Högsta domstolen att ta upp målet. För att HD ska göra det krävs att det ska handla om vägledande mål eller att ny bevisning kommit fram eller att domstolen har gjort grava fel.

””

Olsson bedömer att HD inte tidigare prövat hur höga krav som kan ställas på en person i Kinnunens roll.

Kinnunen tänker, trots domen, fortsätta som riksdagsledamot.

””

Värt fängelse

Hovrätten anser att brottet har ett straffvärde på tre månaders fängelse. Med Kinnunen får villkorlig dom och 150 dagsböter på totalt 84 000 kronor.

Företagsboten för bolaget sätts till 300 000 kronor, en ändring av tingsrättens dom där ingen sådan utdömdes.

Hovrätten skriver att det ska ställas höga krav på en riksdagsledamot, men framhåller att Kinnunen trots domen "inte har visat sig uppenbart olämplig att inneha uppdraget som riksdagsledamot."

TT