Nyheter

Dyr hemsjukvård - i vissa kommuner

Hur mycket sjukvård i hemmet kostar varierar stort mellan landets kommuner. På vissa ställen är vården gratis men i andra kommuner kan den kosta nästan 2 000 kronor i månaden. De stora skillnaderna framträder i en kartläggning av kostnaderna i mer än hälften av Sveriges kommuner, gjord av TV4 Nyheterna.(TT)
Publicerad 6 december 2016

De stora skillnaderna framträder i en kartläggning av kostnaderna i mer än hälften av Sveriges kommuner, gjord av TV4 Nyheterna.

I Karlstad har avgiften för hemsjukvård nyligen höjts från en månadsavgift på 120 kronor till 190 kronor för varje besök, upp till det kommunala högkostnadstaket på 1 991 kronor per månad.

Även hemtjänsten går under samma högkostnadstak.

””

Han måste ha hjälp att injicera sina insulinsprutor två gånger per dag men behöver inte hemtjänst.

Karlstads kommun tycker att den nya avgiften är rimlig utifrån de insatser som görs.

””

Hemsjukvård är till för personer som inte själva kan ta sig till en vårdcentral för till exempel medicinering eller såromläggning.

TT