Nyheter

Färre återfall i brott med fotboja

Fotboja och frigång under utslussning av fängelsedömda från anstalter leder till färre återfall i brott, visar en rapport från Kriminalvården. Risken för överdoser av narkotika och alkohol minskar också liksom risk för självmordsförsök.(TT)
Publicerad 12 december 2016
””

Rapporten visar att personer som avtjänade slutet av sina straff utanför fängelsemurarna löper 14 procents lägre risk för återfall i brottslighet. Effekten är störst bland dem som avtjänade straffet med fotboja i bostaden eller hade frigång.

””

Han anser att de som gjort sig skyldiga till vad han betecknar som "mindre allvarliga brott" bör ha större chans att kunna avtjäna straffet inom frivården.

­- Vår personal har väldigt svårt att motivera individer som är dömda till korta fängelsestraff att delta i det vi erbjuder som utbildning och behandling när det bara rör sig om några veckor, säger han till tidningen.

TT