Nyheter

FI bötfäller Stockholmsbörsen

Börsen åker på storböter för brister i hanteringen av så kallade cyberrisker, enligt ett pressmeddelande från Finansinspektionen (FI). Nasdaq Clearing och Nasdaq Stockholm ska enligt FI-beslutet betala sanktionsavgifter på 25 respektive 30 miljoner kronor.(TT)
Publicerad 13 december 2016

Nasdaq Clearing och Nasdaq Stockholm ska enligt FI-beslutet betala sanktionsavgifter på 25 respektive 30 miljoner kronor.

"Båda företagen har haft sådana brister att FI bedömer att det finns skäl att ingripa mot dessa", skriver FI.

Böterna är höga då FI anser att företagen har brustit när det gäller grundläggande krav som ställs på en central motpart på respektive börs.

"På grund av en central motparts kritiska betydelse för handeln med derivat bedömer Finansinspektionen att Nasdaq Clearings överträdelser är allvarligare. Detta eftersom brister hos en central motpart kan få svåra verkningar för andra företag inom det finansiella systemet", skriver FI.

Båda företagen har enligt FI kontrakterat ut funktioner för informationssäkerhet till moderbolaget Nasdaq Inc.

"FI finner att varken Nasdaq Clearing eller Nasdaq Stockholm har försett sig med den information som behövs för att bedöma de levererade tjänsternas kvalitet och ställa tillräckliga krav på leverantören", skriver FI.

TT