Nyheter

Fler hembesök hos spädbarnsföräldrar

Fler föräldrar med barn runt 8 månader kan nu förvänta sig hembesök av BVC, då barnhälsovården fått nya rekommendationer. - Vi är världsbäst på barnsäkerhet men vi behöver samtidigt vidmakthålla det vi uppnått, säger Marie Köhler, barnhälsoöverläkare.(TT)
Publicerad 10 oktober 2016

I Sverige är vi omvittnat bra på barnsäkerhet och har varit länge. Men kontakten mellan barnavårdscentralen (BVC) och föräldrarna kan bli bättre menar Rikshandboken för barnhälsovården som numera rekommenderar landets barnavårdscentraler att göra hembesök hos föräldrar med barn som är runt 8 månader. Tidigare har BVC gjort hembesök hos nyfödda barn och deras föräldrar, medan hembesök hos 8-månader gamla barn, bara gjordes på vissa håll.

Kan informera

Tyngdpunkten i samtalet med föräldern eller föräldrarna ska vara barnets hälsa och utveckling, föräldrarollen, barnsäkerhet och familjens vardagsliv.

””

Vid 8-månadersbesöket tittar sköterskan särskilt på ögonen, om barnet kommunicerar och hör.

””

Barn utvecklas

Om barn skadar sig handlar det oftast om en kombination av att miljön inte är anpassad för barn och att den vuxne av någon anledning inte haft uppmärksamheten mot barnet. För föräldern gäller det att ligga steget före och föreställa sig att barnet utvecklas.

””

TT