Nyheter

Fler oroar sig över datainsamling

Fyra av tio - dubbelt så många jämfört med för fyra år sedan - är oroliga över hur deras insamlade användardata nyttjas, visar en undersökning.(TT)
Publicerad 8 april 2018

Samtidigt svarar endast 19 procent att de inte gör några aktiva val för att förhindra att deras personliga information samlas in, enligt undersökningen som gjorts av analys- och konsultföretaget Insight Intelligence.

””

Han tillägger att den ökade negativa inställningen innebär ett trendbrott mot tidigare år.

Sonja Buchegger forskar om integritet i sociala medier vid Kungliga tekniska högskolan och har i flera år varnat för riskerna med datainsamling. Enligt henne har de senaste årens framsteg inom teknik, datavetenskap och maskininlärning kraftigt förbättrat kapaciteten för hur information kan samlas in, lagras, processas och analyseras.

””

Övervakning och manipulation

Mobiltelefoner talar genom gps-positionering om var vi befinner oss. Hälsoappar lagrar uppgifter om puls och antal steg vi tar. Tekniker för ansiktsigenkänning, röst- och textanalys blir allt mer sofistikerade.

Detta har Kina tagit fasta på, som genom att para ett redan välutbyggt kameranätverk med användardata utvecklar ett system för att kunna betygsätta dess medborgare efter hur väl de sköter sig i linje med regimens önskan.

Ett närmare exempel är Cambridge Analytica-skandalen.

””

Bättre kommunikation

Att underminera val och kontrollera hela befolkningar är givetvis långt värre än att ett enskilt bolag säljer användardata vidare till tredje part i reklamsyfte. Men det kan vara nog så illa, om användaren inte lämnat samtycke, och just ovetskapen om detta verkar vara något som människor berörs av. I undersökningen anser 77 procent att företag borde blir bättre på att kommunicera hur personlig information används, och i jämförelse uppger endast en procent att information i användarantal är lätt att ta till sig. Här finns en uppenbar konflikt mellan å ena sidan användarnas tillit och bolagens önskan, påpekar Lukas O Berg.

””

I maj träder EU:s nya dataförordning GDPR i kraft, vilken förutspås tvinga datainsamlande aktörer till viss uppsträckning. Bland annat måste bolag redovisa för myndigheter hur och i vilket syfte man samlar in data.

””

TT