Nyheter

Fler vill spridas för vinden

Fler människor vill att avlidna anhörigas aska ska spridas för vinden. Men andelen som strör ut aska över hav och land jämfört med dem som begravs på vanligt sätt är fortfarande liten, rapporterar tidningen Dagen. Av runt 90 000 svenskar som dör varje år sprids drygt 2 000 för vinden.(TT)
Publicerad 6 april 2018

Fler människor vill att avlidna anhörigas aska ska spridas för vinden. Men andelen som strör ut aska över hav och land jämfört med dem som begravs på vanligt sätt är fortfarande liten, rapporterar tidningen Dagen.

Av runt 90 000 svenskar som dör varje år sprids drygt 2 000 för vinden. För att strö ut någons aska på en annan plats än kyrkogårdens minneslund krävs tillstånd från länsstyrelsen.

2017 gjordes 2 611 ansökningar, nästan dubbelt så många som 2011 då antalet var 1 362.

Oftast strör anhöriga ut askan över havet, ibland landområden. Omkring 200 ansökningar per år får avslag vilket oftast beror på att platsen inte anses lämplig.

Det finns en rad regler, som att platsen inte får ligga i anslutning till en allmän plats, exempelvis en vandringsled, badplats eller ett rekreationsområde. Det får heller inte vara för nära strandlinjen eller hemma på tomten.

TT