Nyheter

Företag varnas om hoverboards

Antalet brandrelaterade olyckor med eldrivna balansbrädor, så kallade hoverboards, fortsätter att öka. Nu förvarnar Arbetsmiljöverket ett mindre företag i Stockholm som importerar balansbrädor till Sverige om ett försäljningsförbud av produkten.(TT)
Publicerad 1 december 2016

Antalet brandrelaterade olyckor med eldrivna balansbrädor, så kallade hoverboards, fortsätter att öka. Nu förvarnar Arbetsmiljöverket ett mindre företag i Stockholm som importerar balansbrädor till Sverige om ett försäljningsförbud av produkten.

Tidigare under hösten stoppade tullen två av företagets importerade partier med balansbrädor eftersom det bland annat saknades dokumentation och fanns brister i laddenheternas funktion.

””

Sedan den 1 augusti i år har MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tagit emot 25 anmälningar om brandrelaterade olyckor med eldrivna balansbrädor.

TT